bommeer-logo
 

Update 6 – Maatregelen bij w.v. De Bommeer i.v.m. het coronavirus

Geplaatst op 29-04-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

Afgelopen periode zijn er door velen van u vragen gesteld over het beleid van de Bommeer. We zullen u daarom in deze update een uitgebreide toelichting geven over het handelen van de vereniging de afgelopen periode, de maatregelen die getroffen zijn en de impact van deze maatregelen op onze vereniging en het hellingen.

De afgelopen periode hebben we meermaals contact gehad met zowel de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) als de gemeente Vlaardingen. De communicatie over de maatregelen vanuit beide instanties leek niet eenduidig. Wij hebben in deze periode ook geconstateerd dat andere verenigingen een eigen invullingen hebben gegeven aan deze regels en anders met deze regels zijn omgegaan.

Vanuit de beide instanties is aangegeven dat we als vereniging handelen conform de maatregelen zoals deze omschreven zijn in de noodverordening. We handelen dus conform de maatregelen, waarbij de gezondheid van onze leden ons grootste belang is.

 

Maatregelen

Vanaf 29 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 30 maart. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Eén van de getroffen maatregelen in Rotterdam-Rijnmond is dat in alle recreatiegebieden en jachthavens waar nachtverblijf mogelijk is, geen gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen zolang de noodverordening van kracht is. Deze lijn is in combinatie met de landelijke oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Om deze lijn te ondersteunen en eenduidigheid in handhaving te creëren is er geen sprake van uitzonderingen. Wanneer de landelijke maatregelen worden verlengd, zal dit ook voor de regionale noodverordening gelden.

De maatregelen zijn van kracht op basis van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 (artikel 2.5a en artikel 2.5b). Zie hiervoor ook www.rijnmondveilig.nl.

Voor de Bommeer betekent dit:

  • Dat het clubhuis gesloten blijft
  • Overnachten verboden is
  • De toiletten afgesloten zijn

De volgende zaken zijn vanaf dit moment weer toegestaan (1,5 meter afstand blijft gelden):

  • Het is toegestaan recreatief in jachthavens te verblijven tussen 7.00 en 22.00 uur
  • Er mag onderhoud aan boten plaatsvinden
  • In- en uitvaren is toegestaan
  • Invaren vanuit een andere winterstalling is mogelijk
  • Vanaf vrijdag 1 mei is het terrein van de Bommeer voor leden weer geopend

Overtredingen, zowel door de vereniging of leden, worden zwaar beboet. De gemeente Vlaardingen zal deze maatregelen handhaven.

 

Hellingen

Het bestuur heeft bij de gemeente Vlaardingen een hellingprotocol ingediend. Dit protocol is inmiddels goedgekeurd. In overleg met de hellingcommissie is besloten om in de weekends van 9/10 en 16/ 17 en zaterdag 23 mei te hellingen.

Er volgt een aparte mail van de havencommissaris aan een ieder van u met de datum van het hellingen en een uitleg van het protocol. Tijdens de hellingweekends mogen, overeenkomstig het hellingprotocol geen leden worden toegelaten. Behalve die leden (max. 2 personen) waarvan de boot op dat moment wordt gehellingd. De boten dienen vooraf vaarklaar te worden gemaakt zodat deze zelfstandig naar de box kunnen varen.

 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra er nieuwe maatregelen zijn, die van invloed zijn op onze vereniging, zullen wij u middels een update op de hoogte stellen.Zodra de maatregelen het toelaten hopen we u allen in goede gezondheid op onze vereniging te treffen.

Namens het bestuur van w.v. De Bommeer,

Kees RijkeGemeten  08:40
Temp21°C
WindOZO2 bft
LV79  

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2019

© WSV De Bommeer (Vlaardingen) 

09:01