bommeer-logo
 
Watersportvereniging 'De Bommeer' is opgericht in 1936 en één van de vijf watersportverenigingen die Vlaardingen nu rijk is. Toen de vereniging 50 jaar bestond is de Koninklijke Erepenning verleend. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.
De vereniging dankt haar naam aan een klein meertje gelegen ten westen van het natuurgebied 'De Vlietlanden'. Dit natuurgebied is circa 68 ha groot en is sinds 1949 eigendom van Natuurmonumenten.
a9352848-25c0-4485-ba90-f564d7b2ddd1
 
De Vlietlanden vormen een natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol geheel. De veelal niet-bemeste hooilanden met slappe bodem hebben een bijzonder plantendek met veel veenpluis en orchideeën. Broedplaats van vele moeras- en weidevogels; diverse eendensoorten en zangvogels. Varend op de omringende wateren, zoals de Trek- of Noordvliet en de Boonervliet, kan men in alle rust genieten van de natuur.
 
Bestuur en commissies
Het bestuur van de vereniging bestaat uit acht personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De overige leden zijn als commissaris belast met een aantal specifieke beleidstaken van de vereniging.
 
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies die zich bezighouden met gerichte uitvoeringstaken (zoals bijvoorbeeld onderhoud, hellingen, communicatie, etc.) binnen de vereniging. Tweemaal per jaar, in de maanden april en november, wordt er een ledenvergadering gehouden. Met name tijdens deze vergaderingen kunnen leden gebruik maken van hun stem.
 
Bommeer Jeugdzeilen
De jachthaven van WV De Bommeer is ook de thuishaven van een kleine jeugdzeilschool voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Sinds 1990 organiseert deze jeugdzeilschool elk jaar zeillessen voor de jeugd. De school beschikt over 15 ‘Optimisten’ en een ‘Valk’. Tijdens de lessen staat centraal dat de kinderen op een zo speels mogelijke wijze kennis kunnen maken met de zeilsport. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk Bommeer Jeugdzeilen.
 
Watersportweg
Het clubgebouw, de botenloods, de werkplaats, de jachthavens én het terrein zijn eigendom van de vereniging. Dit is een rijk bezit en daar zijn de leden ook trots op. Het is dus vanzelfsprekend en noodzakelijk dat ieder lid op de hoogte is van de regels en gewoonten binnen de vereniging en deze ook naleeft.
jmg-7473
Lid worden van 'De Bommeer'
Lid worden van onze vereniging is altijd mogelijk, echter een ligplaats voor uw vaartuig is niet altijd direct beschikbaar. U dient er dus rekening mee te houden dat u als nieuw lid eerst op een wachtlijst komt voor een ligplaats.
 
Wilt u lid worden van onze vereniging neem dan contact op met de secretaris van de vereniging. Email: siraterces.[antispam].@bommeer.nl.
Wilt u meer weten over bijvoorbeeld beschikbaarheid van ligplaatsen, richt dan uw vragen tot de havencommissaris. Email: sirassimmocnevah.[antispam].@bommeer.nl.
Voor alle overige vragen kunt u mailen naar: ofni.[antispam].@bommeer.nl.
Uw aanmelding wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. In principe vergadert het bestuur elke eerste dinsdagavond van de maand.
 
Via de ledenadministratie krijgt u na de beslissing een nota voor lidmaatschap, borg sleutel, het entreebedrag en de eventuele bijdrage ligplaats toegezonden. Uw betaling dient binnen de op de nota gestelde termijn te zijn voldaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 
img-5468
Lidmaatschapskosten
De bijdrage voor contributie, ligplaats enz. worden jaarlijks op de algemene vergadering voor het komende jaar vastgesteld. Nieuwe leden betalen bovendien een éénmalig entreebedrag. Actuele bedragen vindt u in de tarievenlijst.
 
Wat heeft de vereniging u te bieden?
Allereerst is onze vereniging gelegen aan de rand van de Broekpolder met zijn prachtige natuur. Vanaf uw ligplaats in onze haven is het mogelijk met staande mast direct de vlieten en de Foppenplas te bevaren. Tevens zijn al onze steigers voorzien van verdeelkasten elektra. Voor drinkwater zijn er centrale watertappunten. Kleine bootjes die gestald worden op de kant kunnen gebruik maken van een kleine helling. Stalling van trailers is mogelijk op ons terrein. 
En verder:
  • In het clubgebouw bevindt zich het horecagedeelte, de toilet- en douchegroepen, administratie, bestuurskamer en een instructieruimte voor het jeugdzeilen.
  • Op het terrein zijn enkele opstallen die gebruikt worden voor het verenigingsonderhoud. Voor leden is een ruimte beschikbaar voor klein kluswerk.
  • Om boten uit het water te halen (en weer in het water te laten) beschikt de vereniging over een 12 ton’s kolomkraan. Er is een beperkte mogelijk tot overdekt stallen op de wal.
  • En de toegang tot ons terrein wordt geregeld via een elektronische sleutel.
Kortom, onze vereniging biedt volop faciliteiten om met plezier te genieten van de watersport!
1dd264e9-b80e-4f19-b61e-26168179b46c

Vrijwilligers!!
Ook 'De Bommeer' kan niet zonder! Volgens een schema worden leden op de dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur verzocht vrijwilligerswerk te verrichten. Leden worden zoveel als mogelijk ingezet op basis van hun vakgebied of hun persoonlijke voorkeur. Om die reden is het belangrijk dat u de vragen over dit onderwerp in het aanmeldingsformulier zo goed mogelijk beantwoordt. 
Als u zich aanmeldt als vrijwilliger valt u onder een collectieve verzekering.

Evenementen
De evenementencommissie neemt binnen onze vereniging een belangrijke plaats in. Deze commissie draagt zorg voor alle evenementen die binnen onze vereniging plaatsvinden, zoals het zomerfeest en de vrijwilligersbijeenkomst, etc. Het bijwonen van deze evenementen wordt door het bestuur van harte aanbevolen. Dit geeft u de mogelijkheid beter kennis te maken met andere leden.
 
Onze vereniging is aangesloten bij Het Watersportverbond en de Werkgroep Midden Delfland. Zij behartigen uw en onze belangen als het gaat om bevaarbaar houden van vaarwegen, aanlegplaatsen, bedieningstijden bruggen, veiligheid op het water enz. enz. Zij doen dit zowel op lokaal, provinciaal als landelijk niveau. (Zie ook links)
 
Het Watersportverbond biedt u ook de Vaaratlas, meetbrieven en nog veel meer. Als lid van onze vereniging kunt u profiteren van de voordelen van het Watersportverbond. 
28992272671-a5504af3af-b

Gemeten  08:50
Temp16°C
WindWZW4 bft
LV79.5  

Laatst bijgewerkt op 11 april 2024

© WSV De Bommeer (Vlaardingen) 

09:23