bommeer-logo
 

Update 4 - Maatregelen bij w.v. De Bommeer i.v.m. het coronavirus

Geplaatst op 08-04-2020  -  Categorie: Algemeen

In de vergadering van 7 april heeft het bestuur het volgende besproken en besloten:

Het kabinet heeft in de persconferentie van 7 april aangegeven dat de huidige maatregelen, zoals verboden op samenkomsten en evenementen, t/m 28 april van kracht blijven.

Voor de Bommeer betekent dit:

  • Dat het clubhuis gesloten blijft;
  • Leden, met in achtneming van 1,5 meter afstand van elkaar, het terrein mogen betreden en hun boot zowel op de wal als in het water kunnen bezoeken;
  • Overnachten is overeenkomstig de maatregelen van Veiligheidsregio Rotterdam verboden;
  • Ook de toiletten moeten worden afgesloten;
  • Varen is toegestaan maar ook met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dus geen overvol(le) boot(je);
  • Overtredingen, zowel door de vereniging of leden worden zwaar beboet.

Op 21 april geeft het kabinet weer een persconferentie over hoe de huidige maatregelen op 28 april zouden kunnen worden versoepeld dan wel worden gecontinueerd.

In de bestuursvergadering van 7 april is afgesproken dat we met de hellingcommissie gaan onderzoeken hoe we eventueel na 28 april op een aangepaste veilige wijze zouden kunnen hellingen.

Verder heeft het bestuur besloten om het clubblad nummer 2 en 3 (april en juni) samen te voegen dat dan eind mei uitkomt. Belangrijke informatie doen we voorlopig via updates.

Zoals in update 3 is aangegeven is de ALV tot nadere datum uitgesteld. Wettelijk moet de jaarrekening 2019 voor eind juni worden vastgesteld. Het bestuur zoekt naar een oplossing.

Namens het bestuur van W.V. de Bommeer

Kees Rijke, voorzitterGemeten  07:10
Temp15°C
WindWZW4 bft
LV83  

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2019

© WSV De Bommeer (Vlaardingen) 

07:34