bommeer-logo
 

Gewijzigd beleid Winterstalling vaartuigen in de grote loods

Geplaatst op 27-02-2019  -  Categorie: Algemeen

Gewijzigd beleid Winterstalling vaartuigen in de grote loods.

 

Het bestuur constateert al jaren dat het aantal aanvragen voor winterstalling in de grote loods het aantal beschikbare plaatsen overtreft.

Het bestuur heeft zich beraden over de vraag hoe dit probleem opgelost kan worden.

Het bestuur wenste een toewijzingsbeleid op te stellen dat optimaal recht doet aan enerzijds het gestelde in de statuten en reglementen, voor zover van toepassing en anderzijds de rechten en plichten van leden. Daarnaast toetst het bestuur haar beleid aan overwegingen van redelijkheid en billijkheid.

Op basis van dit uitgangspunt concludeert het bestuur dat alle leden gelijke rechten en plichten hebben voor zover niet anders is geregeld in de statuten.

 

In het reglement op het gebruik van de verenigingsaccomodatie is onder meer opgenomen:

 

3.4    Winterstalling:

Het bestuur beoordeelt de stallingaanvragen en bepaalt in geval van schaarste of een, al dan niet overdekte, plaats op de wal wordt toegewezen.

 

 • Welke schepen komen in aanmerking voor overwinterenop dewal?
  • Houten boten mogen elke winterperiode op dewal overwinteren.
  • Polyesterboten lichter dan 2,5 ton mogen elkewinterperiode op de wal
  • Aluminium boten mogen elke winterperiode op dewal overwinteren.
  • Stalen boten mogen minimaal 1 maal per 2winterperiodes op de wal

 

 • Polyesterboten, zwaarder dan 2,5 ton, mogen minimaal1 maal per 2 winterperiodes op de wal

 

Nu het bestuur zich geconfronteerd ziet met schaarste aan stallingsplaatsen op de wal, hanteert het bestuur aanvullende voorwaarden voor het toewijzen van een stallingsplaats in de loods.

 

De gehanteerde extra voorwaarden zijn:

 • Leden die groot onderhoud aan hun boot willenverrichten en dat schriftelijk overleggen met het bestuur krijgen voorrang.
 • Het bestuur ziet als voorbeelden van groot onderhoud bijvoorbeeld: romp schilderen of onderhoud in de kajuit (uitsluitend aanbrengen van antifouling kan ook buiten gebeuren).
 • De resterende plaatsruimte in de loods wordt bij toerbeurt toegewezen aan leden die een aanvraag voor stalling inde loods hebben

 

Namens het bestuur Pieter RunsinkGemeten  10:30
Temp8°C
WindN2 bft
LV54.5  

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2019

© WSV De Bommeer (Vlaardingen) 

10:45